ยุโรปไม่รอแล้ว ประกาศพิมพ์เงินอีก ดัน QE เพิ่ม 5 แสนล้านยูโร

No photo description available.

ธนาคารกลางยุโรปประกาศเพิ่มขนาด QE อีก 5 แสนล้านยูโร และจะทำไปจนถึงเดือนมีนาคมปี 2022 เป็นอย่างน้อย

นี่เป็นครั้งที่สองแล้วตั้งแต่เกิดโควิดมาที่ ECB ขยายขนาด QE เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจ (และอาจไม่ใช่ครั้งสุดท้าย)

ปัจจุบันผลของการเพิ่ม QE เริ่มจำกัดแล้ว แผนต่อไปที่ยุโรปต้องการคือ รัฐบาลประเทศในกลุ่ม EU ต้องหาข้อตกลงและเพิ่มขนาดการใช้จ่ายของรัฐบาลลงทุนครั้งใหญ่เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้หลังโควิดผ่านไปแล้ว (แต่เสียงในกลุ่มตอนนี้แตกแยกมาก ประเทศที่เศรษฐกิจจะพังก็อยากให้กระตุ้น ประเทศที่ค่อนข้างแข็งก็ไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มแล้ว)

ยุคสมัย QE ยังดำเนินต่อไป…

BottomLiner

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: