Fed แถลง “เงินเฟ้อเรื่องเล็ก คนว่างงานเรื่องใหญ่” ขอใช้นโยบายกระตุ้นต่อเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้น

หลังการประชุมที่หลายคนจับตามองว่า Fed จะทำอย่างไรกับตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และรัฐบาลยังแจกเงินให้ประชาชนเพิ่มอีก 1,400 ดอลลาร์

จากการแถลงของ Jerome Powell ชี้ว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเป็นเรื่องจะคุมได้ และยังไม่จำเป็นต้องทำ Tightening ตอนนี้ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลดตัวเลขการว่างงานและพาเศรษฐกิจสหรัฐให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง

ซึ่งคาดการณ์การเติบโต GDP สหรัฐมีการเพิ่มขึ้นชัดเจน โดย Fed ประเมินว่าจะโตได้ถึง 6.5% ในปีนี้ (สูงที่สุดในรอบเกือบ 40 ปี) ขณะที่ตัวเลขคนว่างงานคาดสิ้นปีจะเหลือเพียง 4.5%

May be an image of 1 person and text that says "Fed แถลง "เงินเฟ้อเรื่องเล็ก คนว่างงาน เรื่องใหญ่" ขอใช้นโยบายกระตุ้นต่อเพื่อให้ เศรษฐกิจฟื้น UNITE UNITEDSTA ED STA 国 ASERNESE ગ RESERVE'S LON 88Th98887 MCAWAN ××××× BOTTOMLINER"

ทั้งนี้ Fed Dot Plot เริ่มมีการส่งสัญญานจากคณะกรรมการ 4 คนจากทั้งหมด 18 คนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยปีหน้า

ประเด็นที่ต้องติดตามคือปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐเป็นหนี้มหาศาลแต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำมาก ดังนั้นเจ้าหนี้ทั้งหลายอาจเริ่มตั้งคำถามถึงความสามารถในการชำระหนี้คืนหรือเรียกร้องผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะเป็นการบีบให้ Fed ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าเดิมหรือถึงขนาดต้องพิมพ์เงินเพิ่มมาซื้อพันธบัตรเอง

BottomLiner

ช่วยเพจเราแชร์บทความดีๆแบบนี้ด้วยยย

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: