มือใหม่ ดัชนียอดค้าปลีกสหรัฐคืออะไร ? รู้ไหมตัวเลขนี้ใช้ทาย GDP ได้ !!

May be an image of text that says "ดัชนียอดค้าปลีกสหรัฐคืออะไร? รู้ไหมตัวเลขนี้ใช้ทาย GDP ได้!! RETAIL SALES M BZ000 100 B BOTTOMLINER"

ดัชนียอดค้าปลีกหรือ Retail Sales เป็นตัวบอกให้เห็นถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งคิดเป็นสัดส่วนใหญ่ ของ GDP ในสหรัฐ (ประมาณ 70%)

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: