การนำ Data Center ลงใต้ทะเล อาจเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรม Cloud

การนำ Data Center ลงใต้ทะเลอาจเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรม Cloud การขยายตัวของอุตสาหกรรม Cloud Computing ส่งผลให้มีความต้องการใช้พื้นที่ใน Data Center เพิ่มขึ้นมหาศาล หนุนให้หนึ่งในผู้นำตลาด บริษัท Microsoft เกิดโปรเจคใหม่ หาตำแหน่งเหมาะสมที่สุดในการสร้าง Data Center โปรเจคนี้นำมาสู่การติดตั้ง Data Center ใต้ทะเลหรือที่เรียกว่า Sub-Sea Data Center ซึ่งมันมีข้อได้เปรียบเหนือ Data Center บนบก ดังนี้ 1.กระเเสน้ำใต้ทะเลสามารถนำมาปั่นไฟให้พลังงานเพียงพอกับ Data Center ใช้งานได้ทั้งระบบ 2.ความเย็นจากน้ำทะเล ช่วยลดความร้อนอุปกรณ์ภายใน Data Center โดยไม่ต้องติดตั้งระบบหล่อเย็นเพิ่มเติม (ระบบหล่อเย็นของ Data Center บนบกใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก) โปรเจคนี้ถูกทดลองต่อเนื่อง และเห็นผลลัพธ์ที่น่าสนใจ ! Sub-Sea Data Center ของ Microsoft เริ่มการทดลองครั้งเเรกในปี 2016 โดยเบื้องต้นเป็นการทดลองเพียง... Continue Reading →

Up ↑