ผู้บรรยาย

BottomLiner คือใคร

พวกเรา BottomLiners ประกอบด้วยกลุ่มคนอดีตเคยอยู่ในวงการหุ้น กองทุน และ Hedge Fund มาร่วมกันแชร์ความรู้และประสบการณ์ลงทุน ให้กับผู้อ่าน

Founder & ผู้สอน

คุณ อั้น BottomLiner

วิธาน มีนาภินันท์

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์มากกว่า 8 ปีในอุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประสบการณ์มากกว่า 3 ปีใน Robo Advisor เชี่ยวชาญด้าน Big Data, AI, Quantitative Strategy, Multi-Asset Strategy, Portfolio Management

เจ้าของเพจ : BottomLiner, Investic

 • Former Head of Data Science & Quantitative Strategy บริษัท FINNOMENA Company Limited
 • Former Private Banker Financial Advisor (role as Multi-Asset Quantitative Analyst for High-Net-Worth Individual (HNWI)) บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • Professional Licenses :
  • Fund Manager
  • Investment Consultant (IC)
  • Investment Planner (IP)
  • Investment Analyst (IA)

การศึกษา

 • ปริญญาโท : Master of Science in Investment Management, ICMA Centre, Henley Business School, University of Reading ประเทศอังกฤษ (Distinction / First-class Honors)
 • ปริญญาตรี : Bachelor of Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (ADME) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
FINNOMENA Unlock Day II
BottomLiner Bottom Up Bootcamp #1

Up ↑

%d bloggers like this: