ความจริงเบื้องหลัง Leveraged Tokens ก่อนจะซื้อต้องอ่าน !!

จะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ มันเป็นเหรียญ Tokens ที่มี Leverage สูง แต่ปราศจากความเสี่ยงจากการถูกล้างพอร์ตนั่นเอง (โดยทั่วไปหากเราเทรดในตลาด Future เราจะกลัวการโดนบังคับล้างพอร์ต เพราะจะทำให้สูญเงินทั้งหมดไปและไม่สามารถแก้มือได้) ดีจริงๆเลย แต่!!….เหรียญมีสองด้านเสมอ (ก็จะมาเตือน ไม่ได้มาชวนให้ลงทุน)

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑