ค่า Tracking Error สำคัญกับกองทุนรวมดัชนีอย่างไร

May be an image of text

ก่อนอื่น เรามาทำรู้จักกับกองทุนรวมดัชนีกันก่อน เผื่อสำหรับคนที่ยังเป็นมือใหม่มาอ่านแล้วจะได้ไม่งง

กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) คือ กองทุนประเภท Passive Fund ที่ลงทุนในสินทรัพย์การเงินประเภทหนึ่ง โดยต้องการให้ได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด ดังนั้น กองทุนรวมดัชนีจะลงทุนให้เหมือนดัชนีมากที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น
กองทุนรวมดัชนี S&P 500 ซึ่งดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนีหุ้นสหรัฐ S&P 500
ถ้าดัชนีนี้ลงทุนในหุ้นตัวไหนและเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ กองทุนรวมดัชนีก็จะลงทุนในหุ้นตตัวเดียวกันที่สัดส่วนน้ำหนักเท่ากันนั้นเอง เพื่อให้ได้ผลตอบใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง

ซึ่งโดยปกติแล้ว กองทุนรวมดัชนีก็จะมีหลายบลจ.ออกกองทุนที่อ้างอิงดัชนีตัวเดียวกันเยอะแยะ แต่หากลองนำผลตอบแทนของกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงดัชนีตัวเดียวมาเทียบ เราจะพบว่า ผลตอบแทนจะต่างกันเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากแต่ละกองทุนไม่สามารถลงทุนเลียนแบบดัชนีอ้างอิงได้เป๊ะๆ

ดังนั้น ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาก่อนเลือกซื้อกองทุนแบบ Passive Fund ก็คือ Tracking Error

ค่า Tracking Error (TE) คือ ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง สะท้อนให้เห็นว่า กองทุนนี้สามารถลงทุนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงได้มากน้อยแค่ไหน
หากค่า Tracking Error ต่ำ แปลว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนนี้มีการเบียงเบนออกไปจากดัชนีอ้างอิงในอัตราที่ต่ำ แสดงว่าสามารถลงทุนเลียนแบบดัชนีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม หากค่า Tracking Error สูง แปลว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนนี้มีการเบียงเบนออกไปจากดัชนีอ้างอิงในอัตราที่สูง

แน่นอนเราต้องการ Tracking Error ที่ต่ำที่สุด

สำหรับกองทุนประเภท Active ค่า Tracking Error นี้ดูจะสำคัญน้อยลงมา และเป็นเรื่องของการบริหารงานภายในของกองทุนเสียมากกว่า เช่นมีการตั้งเป้าว่า Tracking Error จะไม่เกินเท่าไหร่ ผู้จัดการกองทุนที่มีวินัยจะคุมตรงนี้ด้วย แต่บางที่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร เน้นผลตอบแทนมากกว่า หรือดูจาก sector deviation จาก benchmark

อย่างไรก็ตาม ค่า Tracking Error สูง ก็ไม่ได้หมายความว่า กองทุนนี้จะความผันผวนสูงเช่นกัน เพราะค่า Tracking Error เป็นเพียงแค่บอกว่ากองทุนนี้มีผลตอบแทนผิดเพี้ยนจากดัชนีอ้างอิงมากหรือน้อยเท่านั้น

BottomLiner

รู้จักกองทุนให้มากขึ้นเพื่อการลงทุนอย่างมั่นใจกับ Exclusive Content ในกลุ่มปิดของ BottomLiner สนใจสมัครได้ที่ลิ้ง : https://forms.gle/DBhATCRfWprbcNuu7คอร์ส BottomLiner Online Basic Tech สนใจอ่านรายละเอียดที่ : https://bottomliner.co/online-course-tech/

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: